Eigen bijdrage CAK

Wat u moet weten – WMO

Voor zorg vanuit de WMO en de WLZ berekent en int het CAK een eigen bijdrage. Vanuit de WMO betalen WMO-klanten een eigen bijdrage van maximaal €19,00 per maand, ongeacht inkomen of vermogen. Het inkomen is nog wel relevant als gemeenten het Minimabeleid voeren.

Wat u moet weten – WLZ

De eigen bijdrage voor de WLZ wordt wel berekend aan de hand van het inkomen, het vermogen, de indicatie en de samenstelling van het huishouden. De eigen bijdrage wordt op basis hiervan berekend.

Online rekenhulp

Het CAK heeft een rekenhulp beschikbaar om uw eigen bijdrage te berekenen. Zie deze pagina.