te-Samen is HKZ-gecertificeerd

De juiste kwaliteitsnorm voor de zorg

HKZ ontwikkelt normen voor zorg en welzijn. Deze normen stellen ons in staat een kwaliteitsmanagement systeem op te zetten waarmee we op basis van ISO 9001 en het INK-model onze werkzaamheden uitvoeren. Het systeem legt de nadruk op leren en verbeteren, niet op het ontwikkelen van procedures en protocollen.

te-Samen voldoet aan de strenge eisen zoals neergelegd in het HKZ certificatieschema Zorg & Welzijn (HKZ 165).