Klachtenprocedure

Klachten melden

Klachten kunnen op verschillende manieren worden gemeld. We maken hierbij gebruik van de klachtenregeling van de coöperatie Dichtbij. Deze klachtenregeling heeft iedere trajectbegeleider binnen de organisatie in bezit.

Elke cliënt heeft de mogelijk om over de geboden zorg een klacht in te dienen. Een klacht kan door de cliënt zelf of door zijn vertegenwoordiger worden ingediend en heeft betrekking op een gedraging van de zorgaanbieder. Dit kan via en met het klachtenformulier dat Coöperatie Dichtbij beschikbaar stelt.