Verwijzers

Cliënten worden naar te-Samen verwezen door de volgende verwijzers

A. Gemeenten, mentoren of bewindvoerders

B. ZIN – biedt Zorg In Natura vanuit de volgende indicaties:

  1. ZIN vanuit de gemeente (WMO)
  2. Beschermd wonen
  3. WLZG (Menzis Zorgkantoor)

Werkgebied

Het werkgebied van te-Samen omvat de volgende gemeenten:

  • Veendam (kernpartner basis)
  • Oldambt
  • Stadskanaal
  • Midden-Groningen
  • Westerwolde

Expertise

Voor een overzicht van de bij te-Samen beschikbare expertise verwijzen we u naar de volgende pagina.