Expertise

te-Samen biedt expertise binnen verschillende zorgkaders

Bij te-Samen zijn er verschillende specialisten binnen verschillende teams werkzaam, zodat het draagvlak voor de geboden zorg zo breed mogelijk getrokken kan worden, zonder dat er inhoudelijk op het gebied van kwaliteit ingeleverd wordt. Bij te-Samen hebben we op het gebied van expertise het volgende in huis:

Bij te-Samen zijn twee Italiaans sprekende medewerkers werkzaam.

Bij te-Samen wordt zorg op basis van gebarentaal geboden.

Voor het behandelen van uiteenlopende verslavingen is er bij te-Samen een verslavingsdeskundige werkzaam.

Bij te-Samen wordt autismecoaching geboden door onze autismespecialist.

Bij te-Samen is een team werkzaam dat gespecialiseerd is in werken met cliënten waarbij er sprake is van NAH (niet-aangeboren hersenletsel), ontstaan door traumatische en niet-traumatische oorzaken.

De bij te-Samen werkzame Gatekeepers zijn op het gebied van suïcidepreventie opgeleid. Inhoudelijk grof geschetst wordt er hierbij op basis van de volgende fases gewerkt:

  • Signalering
  • Gespreksvoering
  • Grensverkenning
  • Doorverwijzing
  • Kennisoverdracht

Op basis van beschikbare literatuur heeft er naar de medewerkers van te-Samen een theoretische kennisoverdracht plaats gevonden, aangevuld met een vaardigheidstraining, waarbij de individuele leercurve en feedback centraal stonden.

te-Samen biedt zorg op het gebied van divers middelgebruik.